Sverige

"As you may well know, I do outreach work in the street here in Stockholm, and I many times hear from women (and men) that it´s easier for them to report crimes committed towards them (abuse, rape, robbery) because of the law. Many feel that they are being met with more compassion and understanding and less prejudice from the police and courts etc. And I would say that this is something we can see too. That other authorities in fact ARE being more compassionate and understanding towards the selling part in prostitution. They now understand that prostitution is NOT solely about money and that "the free choice" is merely an illusion.

Some opponents of the law here in Sweden (and abroad) say that since the law was enacted prostitution has moved from the street and went underground (with the help of internet). And therefore is more violent and dangerous now. We as a unit would say that this is NOT correct. Prostitution has ALWAYS been dangerous for the selling part. I have colleagues who worked before the law and women were being raped, abused, robbed etc. even then. And that the law has moved prostitution indoors is quite a strange thing to say. Around 1999, when the law was enacted, the use of internet and mobile phones increased tremendously. Everything is on sale on the internet now! And what does underground mean? It can´t be that hidden and underground since the buyers can find the women, right?

In conclusion, we are very positive about the law. I do believe that in a longer perspective the law is helping our clients, women and men, buyers and sellers. The law is establishing norms under which no woman, man, boy or girl can be sold and no one has the right to sexually exploit another human being. This is a question of values. Prostitution and human trafficking is a societal problem that touches all of us. But especially the women and men we meet that have sold themselves. And after understanding that and getting a deeper knowledge about what prostitution does to human beings, the deep hurt it inflicts upon the selling part (and from what we can see with our work with the buying part – sometimes the hurt inflicts even them…) you can´t but have a positive attitude towards the Swedish law.

…the police working on the street would say exactly the same thing as us and in Stockholm ONLY me and [my colleagues] do outreach (as you know, the number of women on the street isn´t that big) so we know what we´re talking about."
Citat af Miki Nagata, (Social Worker, Stockholm.


Social Welfare Services Outreach Unit of the Prostitution Unit).
http://www.ruhama.ie/easyedit/files/fullsubmissiontooireachtas.pdf  - appendix 2, side 39.I 1981 udkom en 650 sider lang rapport, der kortlagde hele den svenske prostitutionsindustri. Rapporten, der blev lavet af Arne Borg et al, hedder 'Prostitution : beskrivning, analys, förslag till åtgärder'  - desværre findes den kun som bogformat, som kan lånes på biblioteket. Undersøgelsen i sig selv var og er stadig epokegørende, da man som det første land nogensinde forlod skrivebordene og gik ud og spurgte de prostituerede selv. Aldrig nogensinde før er branchen blevet undersøgt så meget som var tilfældet her. Og aldrig nogensinde før var de prostituerede blevet hørt og kommet til orde som her. 140 sider i rapporten indeholder beretninger fra de prostituerede og det er disse beretninger, der blev grundlaget for den svenske lov mod købesex.

I 1999 gjorde svenskerne det ulovligt, at købe sex mens det stadig var lovligt at sælge sex. Loven var unik. Aldrig før havde noget land skruet en prostitutionslov sammen på den måde, hvor det udelukkende er kunden og ikke den prostituerede, der bliver straffet.

Resultatet udeblev da heller ikke.

Massive skræmmekampagner fra prostitutionslobbyen i især Danmark blev kørt i stilling og den ene mere eller mindre seriøse udtalelse efter den anden blev hentet frem som bevis for, hvor forfærdeligt det gik i Sverige. Især Sveriges voldtægtsstatistik udgivet af BRÅ er i den grad blevet misbrugt som bevis for, at sexkøbsforbudet skulle have bevirket en voldsom stigning i voldtægterne i Sverige, uden at man et eneste øjeblik skeler til,  hvilke kriterier svenskerne bruger til at opbygge deres voldtægtsstatistik. I 2005 ændrede de deres voldtægtslov så den nu også omfatter begreber som seksuelt udnyttelse af eksempelvis en beruset person.  Se 6 kap. Om sexualbrott. På grund af dette, tog voldtægtsstatistikken et hop opad og dette blev straks udråbt til at være et bevis på, at købesexforbudet var skyld i dette.

I 2010 skriver BRÅ på deres side "Hur vanligt är det med våldtäkt i Sverige jämfört med i andra europeiska länder?"
:
"Skillnaderna mellan ländernas rättssystem och system för att skapa statistik över polisanmälda brott är nämligen inte bara stora – de är mycket stora.
För det första har vi i Sverige en påtagligt vid juridisk definition av vad som är våldtäkt. Det gör att fler gärningar i Sverige bedöms och registreras som våldtäkt än i flertalet andra länder. För det andra lägger vi i Sverige på ett mycket tidigt stadium i processen ner ovanligt mycket arbete på att registrera alla fall som kan misstänkas vara våldtäkt, vilket gör att vi även räknar med fall som senare visade sig vara något annat sexualbrott, inget brott alls osv. Vi registrerar också alla enskilda gärningar, inte bara det senaste tillfället eller huvudbrottet. I många andra länder väntar man och sorterar bort många fall från statistiken, för att de inte har valt lika ambitiösa system för att registrera brott och skapa statistik som vi."


Fra 1999 til 2004 lå voldtægtsstatistikken rimeligt stabilt på omkring 2100 anmeldte voldtægter men i 2005 steg den brat til 3700 det år voldtægtsloven blev ændret. 

At der var gået 5 år med købesexforbudet indtil voldtægtstatistikken begyndte at stige, er en detalje, der meget belejliget bliver forbigået i tavshed.

I 2011 udgiver samme BRÅ Våldtäkt och sexualbrott: med statistik over antal anmeldte voldtægter. 

En masse personer har udtalt sig om den svenske købesexlov og særligt den svenske sexlobby med personer som Susanne Dodillet og Petra Östergren som meget aktive propagandister, har været med til at misinformere om den svenske sexkøbslov. Max Waltman har i sin gennemgang af sexkøbsloven 'PROHIBITING SEX PURCHASING AND ENDING TRAFFICKING: THE   SWEDISH  PROSTITUTION LAW. skrevet om Petra Östergren på side 151:


"III. Misinformation About Sweden’s Law
Unfounded rumors have circulated internationally about Sweden’s law,
surprisingly often attributed to one Swedish prostitution commentator, Petra
Östergren, and an old unpublished English-language piece of hers.103 For
instance, the Sex Worker Education and Advocacy Taskforce (SWEAT)
promulgated her claims to the South African Law Reform Commission
(SALRC) in 2009, but never referred to any published research from Sweden.
104 Östergren argues, inter alia, that “[a]ll of the authorities say that there
is no evidence that prostitution was lower overall” and that “hidden prostitution
had probably increased.”105 However, none of the reports Östergren
cites were published more than two years after the law took effect. Data before
and after the law took effect, as well as comparative data from other
Nordic countries, undoubtedly show Östergren’s claims are not correct.106
Moreover, Östergren claims that women in street prostitution faced a tougher
“time” after the law’s enactment with, inter alia, more demands for unsafe
sex and more violent purchasers.107 Not surprisingly, the National Board of
Health and Welfare’s 2000 report that Östergren cites is, according to the
Board’s own homepage, “not valid anymore.”

Og Susanne Dodillet blev i 2009 anmeldt for videnskabelig uredelighed af Sven-Axel Månsson og Jenny Westerstrand på grund af sin ret lemfældige brug og forvanskning af citater og resultater fra forskning i sin bog "Er sex arbejde?" .  Sven-Axel Månssons gennemgang af anklagerne mod Dodillet i debatindlægget  "Får man göra såhär?"  giver et indblik i, hvordan der bevidst fordrejes og forvanskes citater.


De eneste sexlobbyen ikke har spurgt, er de prostituerede i Sverige, der støtter loven. Foreningen PRIS  - Prostitutes' Revenge In Society , der består af nuværende og tidligere prostituerede, støtter op om loven og ønsker den vedtaget i andre lande.

Og hvordan ser det så ud i Sverige - er det gået fuldkommen under jorden, skjult i små fugtige kældre, så langt gemt væk, at kun de snarrådige kunder kan finde frem til dem og politi og sociale medarbejder går forgæves rundt i Stockholms gader og spejder efter de forsvundne gadeprostituerede?

Det får man svar på ved at læse 
Prostitution i Sverige. Huvudrapport: Kartläggning och utvärdering av prostitutionsgruppernas insatser samt erfarenheter och attityder i befolkningen

Rapporten blev udgivet i 2012 og består af 8 delrapporter. Læser man rapporterne, finder man hurtigt ud af, at de sociale medarbejdere ingen som helst problemer har med at finde og kontakte prostituerede i Sverige. Så mere skjult er det altså ikke.
Tidligere nævnte Max waltman har også lavet en grundig gennemgang af den svenske sexkøbslov i 2011 i "Sweden’s Prohibition of Purchase of Sex: The Law’s Reasons, Impact, and Potential", hvori andre undersøgelser bliver analyseret og gennemgået for fejlslutninger. 

Svenskerne kortlagde hele menneskehandlerkæden fra start til slut og og fandt på den måde ud af, at det i vid grad også er de samme personer, der handler med våben og narko. Det betød, at ikke alene fik de dæmmet op for en ellers i global sammenhæng voksende menneskehandel til sexmarkedet (vi er pænt med i det selskab) men som sidegevinst også fik stoppet en del af deres narkokriminalitet.

Et effektivt våben i den krig er aflytning af menneskehandlerne og via dem ved svenskerne nu, at Sverige er blevet et uatraktivt land - et no-go country - at sende sine varer til. Den estiske mafiagruppe Kemerovobanden, som har forbindelse til den russiske mafia og som opererede i Sverige med bla. menneskehandel til prostitution, opgav til sidst det svenske marked, hvilket også er blevet bekræftet af estisk politi.

Dette, at Sverige er blevet et No-Go country for menneskehandel bliver bekræftet i en evalueringsrapport fra svensk politi Rikspolisstyrelsen "Slutredovisning av regeringens uppdrag till Rikspolisstyrelsen att förstärka insatserna mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål 2008-2010"  udgivet i" 2010. Rapporten bliver brugt af sexlobbyen til at bevise, at der er sket en voldsom stigning i antallet af trafficking og prostitution i Sverige. Men hvad er det egentlig der står i rapporten?
"Antalet anmälningar om människohandel för sexuella ändamål ökade
från 15 till 31 mellan åren 2008-2009 vilket kan bero på den särskilda
satsningen. Under 2009 upprättades det däremot lika många anmälningar om människohandel för sexuella ändamål som under 2010. Även om det sammantaget mellan 2008-2010 signalerar en uppgång kan man föra en diskussion om en eventuell stabilisering av nivån avseende antalet
anmälningar om människohandel för sexuella ändamål. Trots att det
genom åren varit vissa svårigheter med att tillämpa människohandelsparagrafen, kan det konstateras att den nuvarande tillämpningen – kartläggning, utredning och åtal– av svensk lagstiftning när det gäller människohandelsrelaterade brott och köp av sexuell tjänst har lett till att Sverige inte längre är en attraktiv marknad för internationella och
svenska organiserade brottsnätverk"


23.marts 2012 var Kajsa Wahlberg, Swedish National Rapporteur on Trafficking in Human
http://www.kvinderaad.dk/files/Kajsa_Wahlberg.pdf


I oktober 2011 gæstede Jonas Trolle fra svensk politi Irland for at tale ved Turn Off the Red Light-kampagnens møde - hans gennemgang af de svenske resultater, antallet af prostituerede, handlede kvinder og svensk politis metoder for at ramme kvindehandlerne, kan ses hehttp://www.youtube.com/watch?v=fvOD7dDR4ck


Svensk politi har i 2010 udgivet rapporten:

Människohandel för sexuella och andra ändamål
Trafficking in human beings for sexual and other purposes 2009

2011:

  Lägesrapport 12  Människohandel för sexuella och andra ändamål  med tallene for 2010. 

2012:
Trafficking in human beings for sexual and other purposes Situation report 13
Annex 4 - side 70: Trafficking in human beings (for sexual purposes) 2010:  32    2011: 35Den engelske udgave:  Trafficking in human beings for sexual and other purposes RPS report 2011

Ifølge rapporten for 2009 havde svenskerne 34 sager under kategorien
Trafficking in human beings for sexual purposes.
og 26 Trafficking in human beings for other purposes.
ialt 60 sager.

I rapporten for 2010 ser tallene således ud:
Människohandel (för sexuella ändamål) 31Människohandel (för andra ändamål) 53
Der er en mindre stigning i antallet af sager om menneskehandel for andre formål mens tallet for prostitution er faldet lidt.

Til sammenligning havde Holland 809 sager i 2008

Menneskehandlerne kan ikke længere bare sende kvinderne på gaden men er nødt til konstant at flytte dem fra den ene lejlighed efter den anden. Hvilket både er dyrt og besværligt og vanskeliggører annoncering - annoncer som svensk politi også læser.

Endvidere har den svenske regering afsat 210 millioner sek. til en handlingsplan, der sammenhængende skal bekæmpe prostitution og menneskehandel. Pengene skal blandt andet bruges til beskyttelse og støtte til ofrene og styrke det internationale samarbejde mod menneskehandel.

I 2010 udkom den længe ventet evalueringsrapport og dens konklusion var klar. Loven har haft en positiv effekt på antallet af protituerede, deres kunder og de handlede kvinder - alle tre grupper er faldet i antal. Især antallet af gadeprostituerede er halveret og intet tyder på, at de er flytte indendørs som ellers er blevet påstået.

En anden hårdnakket myte er historien om det  øgede antal af voldssager mod prostituerede i Sverige, der angiveligt skulle være steget på grund af købesexforbudet. Hvor de tal stammer fra, er der imidlertid ingen der ved. Ingen kan melde om flere voldssager mod prostituerede.

Derimod meddeler både politi og eksprostituerede:  
"Både poliser som arbetar på
fältet och kvinnor som lämnat prostitutionen har till utredningen uppgett att det är en myt att köparna skulle ha blivit värre och mera våldsamma sedan förbudet infördes. Däremot bekräftar de att våldet hela tiden finns i prostitutionen och att män också ”köper rätten” att använda våld mot prostituerade."


I 2009 gæstede Kajsa wahleberg konferencen  " Preventing and
Combating Trafficking in Human Beings and reducing prostitution and
sexual exploitation,” i Plzen, Tjekkiet. Af hendes tale fremgår det at:


Statement by Kajsa Wahlberg, Swedish National Rapporteur on 
Trafficking in Human Beings, Conference on the " Preventing and 
Combating Trafficking in Human Beings and reducing prostitution and 
sexual exploitation,” Plzen, The Czech Republic, June 3 2009."Before the law came into force, we were told that prohibiting men from buying sex should lead to much more violence against women in prostitution. We have looked in to that specifically, but the police and the social service do not report any increase of violence regarding this issue. Maybe because buyers want as little attention as possible and a buyer, who violates a prostituted woman, will face the risk that she can report him both for the violation and for buying sexual services. Believe me; most men do not take that risk. It should be noted that women in prostitution always risk to face violence from the pimps, traffickers and from buyers, with or without this kind of legislation. "
(...)

"One of the results of the law is that we have very little street prostitution in
Sweden today. During 1998 the National Board of Health and Welfare estimated
that We had 2500 local women and some young men being prostituted within
Sweden. In. 2003, the number had gone down to 1500. Thus a reduction of 1000
Women in prostitution."


I artiklen Why the game’s up for Sweden's sex trade i avisen The Independent, citerer Joan Smith svensk politi: 
"The law has brought about other changes as well. Before 1999, most women in street prostitution in Stockholm were Swedish. Now they're from the Baltic states or Africa, and have sold sex in other countries as well. They tell Haggstrom's officers they're much more likely to be subjected to violence in countries where prostitution has been legalised."Swedish men want oral sex and intercourse, nothing more than that," the undercover cop tells me. "They know they have to behave or they may be arrested. They don't want to use violence.""
(....)

"Swedish crime statistics seem to support his argument. In 2011, only two people were convicted of sex trafficking and another 11 for pimping connected to trafficking. (At the same time, 450 men were convicted and fined for buying sex, including a number of foreign tourists). Last year the figures were slightly higher: three convictions for sex trafficking and 32 for the related offence. But 40 women, mostly from Romania, had sufficient confidence in the Swedish criminal justice system to testify against the men exploiting them"

 http://www.independent.co.uk/life-style/health-and-families/features/why-the-games-up-for-swedens-sex-trade-8548854.html


Kontakten til politi og myndighed er også blevet forbedret: " Rapport fra det svenske regeringskansliet

Prostitutionsenheten i Stockholm har under 2000-talet haft en stor
ökning av antalet klientkontakter i sin verksamhet och antalet
individuella samtal på enheten räknas årligen i tusental.


Kompetenscenter Prostitution i Malmö uppger att många kvinnor  söker kontakt med dem för att få hjälp med vård och behandling och för att lämna prostitutionen.


Benägenheten från personer som utnyttjas i prostitution att ta
kontakt och söka hjälp verkar således inte ha minskat på grund av
kri minaliseringen av sexköp.


Polisen som har arbetat särskilt med inriktning mot gatuprostitutionen
uppger att polisens närvaro i gatumiljön uppfattas som en trygghet av de prostituerade. Det finns inget som tyder på att kriminaliseringen av sexköp har försvårat för personerna som utnyttjas i gatuprostitutionen att komma i kontakt med myndigheter.


I samband med de satsningar som riktats mot gatuprostitutionen,
bl.a. från polisens sida, framstår det i stället som att  förutsättningarna för att söka hjälp och få kontakt med myndigheter har blivit bättre."


Læs hele den svenske  rapport her

Den har desuden haft den virkning, at befolkningen slutter op om loven og tager afstand fra prostitution.

I følge rapporten "Prostitution i Norden" udgivet af Nordisk ministerråd i 2009 ses det, at i 1996 3 år før loven blev indført, mente 67 % af svenskerne, at det ikke var kriminelt at købe sex mens  20 % mænd og  44 % kvinder mente ja det var kriminelt.

I 1999 da loven blev indført var der sket et holdningsskift: 76% sagde ja det er kriminelt - fordelt på 70 % mænd og 81 % kvinder.

I 2002 var  holdningen stadig 76% - fordelt på 69% mænd og 83 % kvinder.

Så en indførelse af loven har altså haft en effekt på befolkningens holdning.
 
Samtidig med det har svenskerne også haft held med at bekæmpe gadeprostitutionen og kvindehandlen, som de havde store problemer med, qua den lette tilgang til Sverige fra de baltiske lande.

Især den estiske mafia, der har været aktiv på det svenske marked, har svenskerne med ret stort held fået ram på, hvilket den svenske politiinspektør Kajsa Wahlberg, Stockholm fortæller til Notat. Hvilket er en stor sejr, da den estisk mafia er berygtet for sin brutalitet.

Svenskernes resultat er gået hele verden rundt. Selv New Zealand og Australien taler om den. 

Et af stridspunkterne om den svenske lov er antallet af prostituerede i Sverige. I rapporten Against prostitution and human trafficking for sexual purposes står der:
"The latest report, from 2007, states that prostitution is most widespread in Stockholm, Göteborg and Malmö. The figures, however, are very uncertain. There  were said to be 200 people engaging in prostitution in Stockholm, less than 70  in Malmö and about 30 in Göteborg."

I Prostitutionsenhetens skrivelse: 24 frågor och svar om prostitution  (åben den gule skrivelse til højre på siden) står der:"11.Hur många prostituerar sig i Sverige?
Det är svårt att beräkna omfattningen av prostitution.
Men i en nordisk forskningsrapport
från 2008 uppskattas att 300 personer säljer
sexuella tjänster på gatan och att 300 personer
annonserar om att de säljer sexuella
tjänster på internet. (Prostitution i Norden,
(2008) Nordiska Ministerrådet)


Den senaste statliga prostitutionsutredningen
från 1995 har uppskattat att 2 500 kvinnor
säljer sexuella tjänster till män varje år i
Sverige. Av dessa uppskattades antalet kvinnor
i gatuprostitutionen till cirka 650. De övriga
uppskattade man återfanns i inomhusprostitution
till exempel på massageinstitut, i lägenheter
eller på hotell. (SOU 1995:15)


12.Hur många säljer sexuella tjänster i Stockholm?


När det gäller antalet personer som prostituerar
sig på Malmskillnadsgatan har Prostitutionsenheten
goda kunskaper. I över tio år
har enheten arbetat uppsökande med personer
som säljer sexuella tjänster på gatan och
fört statistik över antalet personer. Under
1996 sålde 270 individer sexuella tjänster på
gatan. 2008 prostituerade sig 180 individer sig
på gatan.


Två undersökningar av webbplatser med
annonser av försäljning av sexuella tjänster i
Stockholmsområdet, som Prostitutionsenheten
genomförde 2005 och 2007, visade att
327 individer återfanns i annonserna. Av dessa
var 55 annonser med män som sålde sexuella
tjänster till främst kvinnor. Övriga annonser
var annonser med kvinnor som sålde sexuella
tjänster till män. (Slutrapport från projektet
Nätprostitution (2006) Stockholms stad, se
även: Kännedom om prostitution 2007, (2008)
Socialstyrelsen)"


Til sammenligning regner servicestyrelsen med ca 5500 prostituerede i Danmark hvoraf København, Odense og Århus i 2009 kunne notere sig for henholdsvis 943, 138 og 60 ialt 1141 kvinder i gadeprostitution - og det er kun gadeprostituerede i Danmark - bordel- og escortprostituerede er ikke med i disse tal.


Videre står der:


"19.Har prostitutionen minskat i Stockholm sedan sexköpslagen infördes 1999?

Antalet individer som säljer sexuella tjänster på
gatan har minskat med cirka 1/3 i Stockholm
sedan sexköpslagen infördes 1 januari 1999.

• Under 1996 sålde 270 individer sexuella
tjänster på gatan, i genomsnitt 31 individer
per kväll.

• Under 2008 sålde 180 individer sexuella
tjänster på gatan, i genomsnitt 18 individer
per kväll.

(Prostitutionsenhetens egen statistik som
bygger på kontinuerligt uppsökande arbete på
Malmskillnadsgatan.)

Den prostitution som förekommer inomhus är
svårare att uppskatta omfattningen av därför
att den är mindre synlig än gatuprostitutionen.
Ett sätt att uppskatta inomhusprostitutionen
är att undersöka webbplatser med annonser
av försäljning av sexuella tjänster. (Se fråga 12)
Men internet var inte så utvecklat på 1990-
talet som det är idag. Det innebär att vi inte
kan jämföra omfattningen av annonser för försäljning
av sexuella tjänster på internet på
samma sätt som vi kan med gatuprostitutionen."
 
I en svarartikel i SvD skriver NIKLAS JAKOBSSON ANDREAS KOTSADAM

Norwegian Social Research (NOVA) och Göteborgs universitet
i artikel: Sexköpslagens effekter på prostitution och trafficking   fra 20.juli 2010
at:
"Augustín och Persson kritiserar på Brännpunkt (15/7) utvärderingen av sexköpslagen. De kritiserar påståendet att mängden prostitution i Sverige har minskat och att utredningen inte presenterar bevis för att mängden trafficking minskat. Vi ska inte försvara utvärderingen av sexköpslagen i sig men presentera vår forskning som säger något om effekterna av sexköpslagen.Med hjälp av två datakällor över förekomsten av trafficking (från IOM och ILO) visar vi att de länder i Europa där det är förbjudet att köpa sex (eller där både köp och försäljning är förbjudet) är mängden trafficking mycket lägre än i länder där prostitution är lagligt."

Tyvärr är den tillgängliga datan om trafficking dålig men att två olika datamaterial ger samma resultat är försäkrande. Vi kan inte med säkerhet säga att förbud av sexköp orsakar minskad trafficking men resultaten ger en tydlig indikation om att så är fallet. 

"En utvärdering av de kortsiktiga effekterna av sexköpsförbudet i Bergen visar att mängden gatuprostitution sjunkit, att mängden internetannonser för prostitution minskat, och att inga nya arenor för sexköp upptäckts. Det kan också noteras att antalet ärenden hos det nationella ROSA-projektet (som hjälper traffickingoffer) ökat i 2009 i jämförelse med 2008 när det gäller tvångsarbete men minskat när det gäller trafficking för sexuella ändamål. "


Rapporter:Slutredovisning av regeringens uppdrag tillRikspolisstyrelsen att förstärka insatserna motprostitution och människohandel för sexuella ändamål2008-2010